Start Kontakt BIP         


PP nr 11 - panel administracyjny
LOGOWANIE

Login:
Hasło:
GOŚCIMY
Ogółem: 161857
Dzisiaj: 35
On-line: 1
 

Koncepcja Przedszkola

 
Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, otwarcie się na jego potrzeby.
 • Dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne
Przestrzeganie "Praw dziecka" oraz "Kodeksu przedszkolaka"
 • Realizacja programu wychowawczego "Plastusiowe rady"
Pielęgnowanie talentów
 • zauważanie zdolności i talentów u każdego dziecka. /realizacja projektów edukacyjnych /
 • Rodzice partnerami przedszkola w rozwijania zdolności i umiejętności ich dzieci.
Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych
 • Aktywna współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci /Poradnia Psych-Pedagog/
Ukierunkowanie na działania: sportowe i ekologiczne
 • Współpraca z placówkami sportowymi /KSZO, sportowcami /oraz Wydziałem Środowiska U.M
Sukces dziecka w szkole sukcesem przedszkola
 • Edukacja językowa dzieci prowadzona w sposób innowacyjny metodą nauki czytania i pisania B. Rocławskiego
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Współpraca ze szkołami podstawowymi
Promocja przedszkola w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola w ramach Międzynarodowego Programu Partnerskie Przedszkola
 • Aktywna współpraca z Radą Rodziców i rodzicami wychowanków przedszkola.
 • Stworzenie przedszkola "otwartych drzwi" umożliwiając rodzicom współuczestniczenie w życiu przedszkola
 • Mapa Partnerstwa / ODK,DDK . Straż Pożarna ,Komenda Policji , PSP nr 1,nr 4, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna / ostrowieckie przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna , Muzeum Regionalne w Częstocicach ,BWA


Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_