Start Kontakt BIP         


PP nr 11 - panel administracyjny
LOGOWANIE

Login:
Hasło:
GOŚCIMY
Ogółem: 161856
Dzisiaj: 34
On-line: 1
 

REKRUTACJA

Publiczne Przedszkole Nr 11 prowadzi rekrutację dzieci zgodnie z regulaminem dostępnym poniżej.


Składanie deklaracji o kontynuacji  wychowania  przedszkolnego:  od 21 lutego do 28 lutego 2020 r.

Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka.

Rekrutacja trwa od 2 marca 2020 r. do  31 marca 2020 r., a w ciągu roku na zwolnione miejsca.

 Listę dzieci przyjętych podaje się do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Informacje o wynikach rekrutacji na dany rok szkolny będą zamieszczane na stronach internetowych przedszkola.

Dla nowo przyjętych dzieci organizowane są w czerwcu dni adaptacyjne.

UCHWAŁA NR XLII/18/2017
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określania kryteriów rekrutacji do przedszkoli


Do pobrania: 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2020/2021

 


1.     WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego nr 11

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego nr 11 w wersji Word

2.     Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola

- Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola – wersja Word


3.     Oświadczenie o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu

- Oświadczenie o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu – wersja Word


4.     Oświadczenie rodzica/rodziców/prawnego opiekuna/prawnych opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

- Oświadczenie rodzica/rodziców/prawnego opiekuna/prawnych opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej -  wersja Word

5.     Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 


 LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W I ETAPIE REKRUTACYJNYM

Kliknij tutaj - lista.pdf


LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W II ETAPIE REKRUTACYJNYM

Kliknij tutaj - lista2.pdfUWAGA!!

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w I etapie zobowiązani są, do złożenia

 potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola publicznego poprzez e-mail pp11@przedszkole.ostrowiec.pl

lub osobiście jak tylko przedszkole wznowi swoją działalność. 

Nie  potwierdzenie!!  woli przyjęcia będzie traktowane  jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

Jeśli nie mają Państwo możliwości wysłania oświadczenia woli mailem, prosimy o potwierdzenie telefoniczne pod numerem tel (0-41) 249-01-31

Optymalizacja dla Mozilla 3.0 - 1024 x 768                 Projekt: _D_M_